Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες από τις φωτογραφίες που τράβηξαν οι μαθητές μας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, κάτι που δεν συμβαίνει και ... κάθε μέρα. Ο κώδικας των μαθητών είναι γραμμένος σε Python και εκτελέστηκε επιτυχώς για 3 ολόκληρες ώρες. Μάλιστα την στιγμή εκτέλεσης του κώδικα ο Διαστημικός Σταθμός βρισκόταν πάνω από την Ελλάδα. Ας ελπίσουμε να είμαστε το ίδιο τυχεροί και του χρόνου.


Αρχικά ας δούμε μια γνωστή ..... διώρυγα

Στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Μπορείτε να βρείτε ποιες είναι;