ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2021 - 2022

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το σχέδιο δράσης των εργαστηρίων δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Σχέδιο Δράσης, 2021-2022

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων εφαρμόστηκαν πιλοτικά στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2020-2021 σε όλα τα τμήματα. Στις θεματικές ενότητες που επεξεργαστήκαμε περιλαμβάνονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Διαχείριση Συναισθημάτων, ο Σχολικός Εκφοβισμός και οι Βιώσιμες Πόλεις. Μέρος των εργασιών που έγιναν δημοσιεύονται στο παρακάτω ηλεκτρονικό βιβλίο-λεύκωμα.

Ηλεκτρονικό Βιβλίο - Λεύκωμα 2021 -2022

 

Ηλεκτρονικό Βιβλίο - Λεύκωμα 2020-2021