Λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning/Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση

Το eTwinning (www.etwinning.net) αποτελεί μέρος του Erasmus+ , το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση, και παράλληλα να εξασκήσουν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ.
Η δράση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005, , και, μέχρι σήμερα, είναι εγγεγραμμένα  188.609 Σχολεία  με 68.419 Έργα. Το eTwinning υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). (http://etwinning.sch.gr).

Τα σχολεία που συμμετέχουν σε ένα κοινό έργο συνεργάζονται και επικοινωνούν μέσω του “TwinSpace” του έργου. Πρόκειται για έναν ιδιωτικό online χώρο εργασίας, στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι καθηγητές-διαχειριστές και οι μαθητές τους-μέλη, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους. 

Το Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο  συμμετέχει σε ποικίλα προγράμματα eTwinning από το 2012 σε συνεργασία με μαθητές και καθηγητές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε χρόνο βραβεύεται με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας eTwinning ως αναγνώριση της δουλειάς των μαθητών στο πλαίσιο του eTwinning. Επιπλέον, το 2015, το σχολείο μας τιμήθηκε με το Ειδικό βραβείο Γαλλικής Γλώσσας eTwinning για τη συμμετοχή του στο έργο «Ulysse 2014 : l’odyssée du twinspace».
Μερικά από  τα έργα που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια  : «Οδυσσέας 2015 : ο ιστός της Πηνελόπης», «Το Νησί των θησαυρών : Twincontes»,  «Ας γιορτάσουμε μαζί την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών!»,  «Twinlettres : regards critiques sur le monde».

Μπορείτε να διαβάσετε για τα έργα του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου στους παρακάτω συνδέσμους

Διάκριση: Το Ζάννειο Γυμνάσιο έλαβε την ετικέτα eTwinning school 2018-19

Υποδοχή των Ισπανών εταίρων του προγράμματος eTwinning

Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για το έργο «Twinlettres : regards critiques sur le monde»

Νέο πρόγραμμα  eTwinning 2017-18 : “Twinsketches: notre monde en scène/s”