Το Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο συμμετέχει ως εταίρος στο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus+ (Βασική Δράση 2:   Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών-Στρατηγικές συμπράξεις για τη Σχολική Εκπαίδευση) “Europa: ti vedo e ti vivo”(2016-1-ΙΤ02-ΚΑ201-024417).

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προωθήσει την κατανόηση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών της  ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του διαλόγου, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της κοσμικότητας.

Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται μαθητές και εκπαιδευτικοί  να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη δομή και τη λειτουργία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές αξίες προωθούνται μέσω αυτών. Οι μαθητές εργάζονται πάνω στις ευρωπαϊκές αξίες όχι μόνο όπως τις γνωρίζουμε σήμερα αλλά έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν και να βιώσουν τις αξίες αυτές ως συμβολή των διαφορετικών πολιτισμών της Ευρώπης και ως μέρος της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα προσφέρει  την ευκαιρία στους μαθητές  να «ανακαλύψουν» μέσω της βιωματικής προσέγγισης πως διαμορφώθηκαν οι αξίες αυτές στο πέρασμα του χρόνου στις χώρες στις οποίες θα μετακινηθούν.

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τη στρατηγική σύμπραξη σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και επιφανών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα,  στο πρόγραμμα συμμετέχει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων που βρίσκεται στη Φλωρεντία  (Istituto Comprehensivo Boticelli, Istituto Comprensivo Statale  ‘Compagni-Carducci’, L'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Niccolò Machiavelli”, Il Liceo “Guido Castelnuovo”) με συντονιστή του προγράμματος το Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ‘Giuseppe Peano’.  Εκτός από τα σχολεία της Ιταλίας, στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν οι εξής σχολικές μονάδες: Lycée André Malraux (Μπιαρίτζ, Γαλλία), Colegiul National Grigore Moisil (Ονέστι, Ρουμανία) και Instituto de Educación Secundaria (IES) SERPIS (Βαλένθια, Ισπανία).

Σημαντικοί εταίροι και συνοδοιπόροι στο πρόγραμμα αυτό είναι τα Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Opera of Santa Croce που επίσης έχουν έδρα τη Φλωρεντία.

Το τριετές αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει: