ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α' τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ

https://www.iep.edu.gr/pps/

η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018.

Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 21 Ιουνίου 8:30 στο θέατρο του σχολείου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ του 2018 Εισαγωγή μαθητών σε Πειραματικά Σχολεία για το έτος 2018