ΔΡΑΣΕΙΣ 2022


ΔΡΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Greece in Europe 1981-2021 (σε συνεργασία με τα Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Κίτσου Σοφία (project coordinator), Αγγελή Ευσταθία, Παπαγεωργίου Αγγελική, Τσαγκρίδου Κωνσταντίνα
Εργασία στην Τοπική Ιστορία Χρυσοβαλάντη Διαμαντή - Κωνσταντίνα Τσαγκρίδου

ΔΡΑΣΕΙΣ 2019


ΔΡΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης Ευριπίδης Βραχνός - Μαίρη Χατζηγεωργίου

ΔΡΑΣΕΙΣ 2018


ΔΡΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης Ευριπίδης Βραχνός - Μαίρη Χατζηγεωργίου
Ημέρα του π Ανδρέας Ρηγάτος - Ειρήνη Στουπά - Ευσταθία Αγγέλη