ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2017-2018


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
Αυλαία & Φύγαμε Μαργαρίτη Α.Μ. Τετάρτη
Εικαστικό χειροποίητο κόσμημα και δημιουργικές κατασκευές Βότση Ε. Δευτέρα
Γερμανόφωνη Ελβετία: Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός Φράνκε Β.- Φριλίγκος Τ. - Μιχαηλίδης Τ. Τετάρτη
Δικτυακό Σκάκι Ρηγάτος Α. - Ντούσκα Σ. Τρίτη
EUROPA: ti vedo, ti vivo στο πλαίσιο του Erasmus+ KA2 Κίτσου Σ. Πέμπτη
Χρήση εφαρμογών χημείας στην καθημερινότητα: Η Χημεία είναι παντού Ζήκος Ν. Πέμπτη
Τα Μαθηματικά και η Πληροφορική στην Τέχνη Βραχνός Ε. - Στουπά Ε. - Αγγέλη Ε. Τετάρτη
Διαχείριση Σχολικής Βιβλιοθήκης Διαμαντή Χ. - Μαλμέν Ε. - Ρηγάτος Α. Δευτέρα